Kasst knark – orsak till sänkt fängelsestraff för Lerumsbo

Opiumet var av dålig kvalitet. Och var en orsak till att hovrätten sänkte straffet för en man i 60-årsåldern från Lerums kommun.

ANNONS

Hovrätten dömer 60-åringen, likt Alingsås tingsrätt gjorde, för narkotikabrott. Straffet lindras dock, från fängelse i ett år och sex månader till fängelse i ett år.

Det var när polisen gjorde en husrannsakan i mannens bostad i Lerums kommun som man hittade 109,22 gram opium.

Påfallande låg kvalitet

Hovrätten för Västra Sverige skriver att domstolen tar hänsyn till samtliga relevanta omständigheter. Och konstaterar att narkotikans sort och mängd då är viktiga utgångspunkter. Man ser även att andra omständigheter påverkar straffvärdet, som att det saknas utredning om opiumets renhetsgrad.

Enligt Lerumsbon var opiumet av bristande kvalitet, vilket innebar att det inte gick att röka. Hovrätten skriver i sin dom ”Hans uppgifter är sådana att det inte går att bortse från att det rörde sig om opium av påfallande dålig kvalitet.”

ANNONS

Något annat som tas hänsyn till är att han använder opium enbart för att lindra smärtor som han inte kunnat få tillräcklig hjälp av sjukvården att lindra. Vid en sammanvägd bedömning anser hovrätten därför att straffvärdet klart understiger vad som hade varit fallet om utgångspunkten hade varit en neutral bedömning av sort och mängd. Straffvärdet får anses motsvara fängelse i ett år.

Inga kriminella kopplingar

När målet var uppe i Alingsås tingsrätt konstaterade domstolen att det inte fanns något som tyder på att 60-åringen har kriminella kopplingar. Men att han har blivit opiatberoende i samband med svåra fysiska skador.

Även i tingsrättens domstolsförhandling framförde mannen att det var dålig kvalitet på narkotikan, och sa att det innebar att den egentligen skulle slängas men att han inte hade hunnit göra det.

Tingsrätten konstaterade dock att det faktum att narkotikan var sparad och gömd i lägenheten talade emot att opiumet var av så dålig kvalitet som 60-åringen har hävdat. I domslutet står det ”Tingsrätten utgår därför ifrån att den aktuella narkotikan har varit en relativ normal renhetsgrad och anser att det saknas anledning att sätta ned straffet.”

LÄS MER:Fängelse för man som odlade cannabis i garderob

LÄS MER:Lerumsbo hade 32 kilo knark i bostaden

LÄS MER:Hovrätten sänkte straffet från fängelse till böter

ANNONS