Låg arbetslöshet i Lerum – men trendbrott väntar

Trots en hårt ansatt ekonomi i samhället är arbetslösheten i Lerum fortsatt låg, bara 3,3 procent. Sannolikt väntar tuffare tider, men det finns undantag – i flera år framöver kommer efterfrågan på personal inom äldreomsorgen vara stor.

ANNONS

Inflationen är hög, räntorna stiger, konjunkturen försämras gradvis och samtidigt rasar kriget i Ukraina vidare. Trots detta har arbetsmarknaden varit stabil under en längre period i Lerum. Under 2022 och de tre första månaderna 2023 har arbetslösheten pendlat mellan 3,2 och 3,8 procent, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Mars månads siffror visar siffror på 3,3 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med samma månad 2022 (se faktaruta). Lerums kommun ligger också lågt jämfört med snittet på 5,7 procent i Västra Götaland.

– En fortsatt stark efterfrågan på arbetskraft har fått arbetslösheten att fortsätta minska, även inom gruppen långtidsarbetslösa, säger Christian Sandgren, verksamhetschef på sektor stöd och omsorg i Lerums kommun.

ANNONS

Arbetstillfällen minskar

Men prognosen visar på ett trendbrott.

– I takt med att konjunkturen väntas försvagas framöver, och därmed efterfrågan på arbetskraft, gör Arbetsförmedlingen bedömningen att både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten kommer att stiga på nytt, säger Christian Sandgren.

Redan nu syns oroväckande tecken. Det berättar Maria Jerenvik, tillförordnad näringslivschef i Lerums kommun.

–Det har uttryckts att arbetslösheten inte ökar, men att arbetstillfällena minskar. Det är ju också en intressant utmaning att reflektera över. Särskilt som vi kopplar en stor del av regionens strategiska näringslivsarbete till behovet av just fler arbetstillfällen, säger hon.

Utsatt grupp

Christian Sandgren berättar att personer med svag konkurrensförmåga, vilka utgör en majoritet inom gruppen långtidsarbetslösa, väntas få det extra svårt. Dessa individer är prioriterade i kommunens insatser.

– Arbetet bedrivs inom flera verksamhetsområden, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet, säger han.

Maria Jerenvik:

– Om vi med gemensamma krafter lyckas matcha utbildningsinsatser, subventionerade anställningar med stöd, instegsjobb och riktad kompetensutveckling med de som behöver komma in på arbetsmarknaden så jobbar vi i rätt riktning.

Enligt kommunalrådet Viktor Lundblad, Moderaterna, arbetar kommunen aktivt för att säkerställa låga trösklar in på arbetsmarknaden.

– Bland annat har vi nyligen inrättat ett kompetenscentrum för att skapa en bred samverkan inom och utanför den kommunala organisationen, för att nå fler grupper som står utanför arbetsmarknaden. Uppdraget är tydligt: att främja individens möjlighet till självförsörjning, säger han.

Stort behov i äldreomsorgen

Även om arbetslösheten ser ut att stiga finns yrken med stort behov av arbetskraft, bland annat inom äldreomsorgen. Detta med anledningen av den demografiska utvecklingen mot en ökad andel äldre fram till år 2032.

– Lerums kommun verksamheter samverkar för att bland annat rusta och utbilda personer inom omsorg, säger Christian Sandgren.

Här ingår tjänster med arbetsuppgifter av enklare karaktär som ett första steg in på arbetsmarknaden.

Andel arbetslösa i Lerum

2023

mars: 3,3 %

februari: 3,3 %

januari: 3,3 %

2022

december: 3,3 %

november: 3,2 %

oktober: 3,3 %

september: 3,3 %

augusti: 3,5 %

juli: 3,8 %

juni: 3,6 %

maj: 3,5 %

april: 3,5 %

mars: 3,5 %

februari: 3,6 %

januari: 3,6 %

LÄS MER:Solkatten satsar i tuffa tider – bygger ny restauranglokal

LÄS MER:Geir jobbar efter pensionen – saknade sina kollegor

LÄS MER:Kallbadhus vid Aspen i Lerum får nej igen: ”Vi får hämta andan”

ANNONS