Snart kan 400 nya bostäder och fler butiker byggas i Floda

En ny detaljplan för området kring Flodamotet har antagits. Planen möjliggör nya lägenheter, ett nytt äldreboende, nya butiker, nya kontor och en ny rondell.

ANNONS
|

– Superroligt. Det är som att vi tar ur proppen och låter samhällsbyggandet flöda, säger en mycket glad Viktor Lundblad, kommunalråd för Moderaterna.

Han berättar att den antagna planen innebär att området runt av- och påfarten till motorvägen blir ett nytt handelsområde. På centrumsidan, i riktning mot Göteborg, har kommunen köpt de två husen där det är pizzeria och blomsteraffär idag. Det ena får stå kvar medan det andra, med pizzerian, rivs för att ge plats åt ett nytt större hus som bland annat kan innehålla en ny restaurang för pizzerian.

Det ska också byggas bättre hållplatser för kollektivtrafiken och nya pendelparkeringsplatser. Och så blir det flertalet nya kontor och andra nya handelslokaler här.

ANNONS

– Det finns ett klart behov av kontorslokaler. Och läget, när Landvetter flygplats, Göteborg och Alingsås, är också väldigt intressant för nya handlare som vill etablera sig. Men det blir ingen ny dagligvaruhandel i det nya området, för vi vill inte utarma handeln på Floda Torg, säger kommunalrådet.

Bygga bort flaskhalsen

Planen innebär också att det kan byggas en stor rondell vid motet, i riktning mot Göteborg.

– Det är väldigt ofta trafikstockningar där på mornar och eftermiddagar och för att kunna komma igång med andra planer för Floda, som innebär fler invånare, var det nödvändigt att bygga bort flaskhalsen med en rondell, slår Viktor Lundblad fast.

Den nya rondellen ska vara klar 2026.

Detaljplanen, som tillåter handel och kontor men inte bostäder, antogs på det senaste kommunfullmäktigemötet. Arbetet med planen har dock varit i gång länge, det startade för sådär ett decennium sedan och var på samråd 2015. Därefter har en rad ändringar gjorts tills ett förslag som kunde antas var klart.

Byggs fler bostäder

Den nya rondellen med den förbättrade trafiksituationen innebär i sin tur att det kan byggas fler bostäder i Floda.

– Nu ska vi ha ett startmöte med Skeppsviken, Svenska Hus och Jemmett om byggnation vid Floda Torg. Totalt ska det byggas 140 bostadsrätter och 50 hyresrätter på och vid torget, säger Viktor Lundblad och fortsätter:

– Det innebär också att byggnation vid växthuset kan genomföras. Där ska det bli 200 bostäder och ett äldreboende med plats för 80 personer.

Om allt går enligt plan ska detaljplanen för växthustomten bli klar 2024, den är i nuläget mellan samråd och granskning.

Dessutom diskuterar man byggnation på marken intill Garveriet. Här ska det bli nya kontor.

Viktor Lundblad säger med brett utslagna armar och ett stort leende:

– Nu är det i Floda det händer saker.

LÄS MER:Därför väljer ägarfamiljen att sälja Garveriet till kommunen

LÄS MER:Lerums kommun har skrivit på kontrakt för köp av Garveriet

LÄS MER:Hyresvärden om Elvismuseet i Floda: ”Bortom räddning”

ANNONS