Ska Lerum vara en kommun med rum för alla tider behövs det rum för våra barns och elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Inte neddragningar och besparingar, skriver Styrelsen i Sveriges Lärare Lerum.
Ska Lerum vara en kommun med rum för alla tider behövs det rum för våra barns och elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Inte neddragningar och besparingar, skriver Styrelsen i Sveriges Lärare Lerum. Bild: Stig Hedstrom

Insändare: Tack för Oxen – har vi råd med den?

Ska Lerum vara en kommun med rum för alla tider behövs det rum för våra barns och elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Inte neddragningar och besparingar, skriver Styrelsen i Sveriges Lärare Lerum.

ANNONS

I tider av oro, besparingar och åtstramningar behövs det kanske något nytt, något som andas positivitet och drivkraft.

I samband med det nya året återinfördes det gamla kommunvapnet som symbol för Lerum.

Sanningen är att det nya året inte alls inleds så positivt och starkt som man skulle kunna önska och på våra skolor och förskolor kommer snart den önskvärda drivkraften att ebba ut. Besparingar och neddragningar klampar in även i vår kommun, med risk för att antalet lärare i våra förskolor och skolor kommer att minska.

Den redan ansträngda arbetssituationen kommer att bli allt mer ansträngd när färre personer ska göra samma jobb på samma tid som innan.

ANNONS

Något som kan komma att lämna djupa avtryck i våra barns och elevers skolgång och kunskapsutveckling.

Ska Lerum vara en kommun med rum för alla tider behövs det rum för våra barns och elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Inte neddragningar och besparingar.

Eller är det så att vi inte längre kan förvänta oss mer, oavsett vilken flagga man väljer att hissa vid kommunhuset?

Tack för Oxen. Har vi råd med den?

Styrelsen i Sveriges Lärare Lerum

LÄS MER:Insändare: Kraftiga nedskärningar att vänta i skolan

LÄS MER:Insändare: Varför beviljar skolorna inte ledighet för eleverna?

ANNONS