Insändare: Viktigt att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som förekommer över hela världen och som finns inom alla samhällsklasser och kulturer, skriver Marie Sjödin och Anna-Lena Holberg, Moderatkvinnorna Lerum.

ANNONS

Den 25 november är det Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen är en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling 1999. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som förekommer över hela världen och som finns inom alla samhällsklasser och kulturer. FN bedömer att cirka 30 procent av alla kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.

Enligt Brottsförebyggande rådet uppgick antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor till totalt 29 224 brott, vilket var oförändrat jämfört med 2021.

ANNONS

Socialstyrelsen uppskattar att minst 75 000 kvinnor i Sverige utsätts för någon form av partnervåld varje år.

Vi får aldrig glömma att bakom varje siffra finns de kvinnor som utsatts för våldshandlingar, hot och trakasserier. Dessutom finns ett stort mörkertal eftersom många våldsutsatta aldrig anmäler övergreppen som de utsätts för i den nära relationen. Uppskattningsvis är det endast runt en fjärdedel av våldet i nära relationer som polisanmäls.

Lerums kommun har sedan en tid en handlingsplan mot våld i nära relationer. Man har en samordnare för arbetet med våld i nära relationer och man arbetar strukturerat med att erbjuda olika former av stöd till de som drabbas av våldet. Kommunen har genomfört utbildningar riktade både till anställda och till föreningslivet kring hur man hanterar våld i nära relationer. Man samarbetar också med Kvinnojouren Olivia i Alingsås och Utväg, Södra Älvsborg.

Även om vi hela tiden arbetar för att minska våldet och öka tryggheten så är det viktigt att särskilt uppmärksamma den 25 november då vi sätter extra fokus på våldet mot kvinnor. Det är en fråga som ytterst kan handla om liv och död.

Moderatkvinnorna i Lerum

Marie Sjödin

Anna-Lena Holberg

LÄS MER:Flodabon Gudrun Norrfjärd tilldelas jämställdhetspris

LÄS MER:Moderatkvinnorna samtalar om jämställdhet på Bagges torg

ANNONS