Grundprincipen för en kommun ska vara att inte lägga skattepengar på hög. Gör vi det bör vi sänka skatten i stället, för då gör pengarna mer nytta hos oss invånare än i kommunens spargris, skriver Christian Eberstein och Miriam Lilja, Kristdemokraterna.
Grundprincipen för en kommun ska vara att inte lägga skattepengar på hög. Gör vi det bör vi sänka skatten i stället, för då gör pengarna mer nytta hos oss invånare än i kommunens spargris, skriver Christian Eberstein och Miriam Lilja, Kristdemokraterna. Bild: Olivia Flodén

Lägg inte 58,4 miljoner på hög – köp skolböcker och reparera bassängen i Parasollen i stället!

Grundprincipen för en kommun ska vara att inte lägga skattepengar på hög. Gör vi det bör vi sänka skatten i stället, för då gör pengarna mer nytta hos oss invånare än i kommunens spargris, skriver Christian Eberstein och Miriam Lilja, Kristdemokraterna.

ANNONS
|

Vad kan man göra för 86,2 miljoner kronor? Det är en fråga vi kristdemokrater tycker behöver besvaras.

86,2 miljoner för 2023 är det prognostiserade överskottet för Lerums kommun, enligt den senaste delårsrapporten från förvaltningen. Överskottet har ökat från 27,8 miljoner till 86,2 miljoner på bara några månader, en ökning med 58,4 miljoner. Grundprincipen för en kommun ska vara att inte lägga skattepengar på hög. Gör vi det bör vi sänka skatten i stället, för då gör pengarna mer nytta hos oss invånare än i kommunens spargris. Sänker vi inte skatten måste pengarna göra nytta. Vi vet att det finns satsningar som våra verksamheter behöver, speciellt med tanke på att vi rusar in i lågkonjunktur och att behoven blir allt större.

ANNONS

Kristdemokraterna föreslog på kommunstyrelsens sammanträde den 18 oktober att de 58,4 miljonerna ska användas till att under 2023 köpa in fysiska skolböcker, reparera den höj- och sänkbara bassängen i Parasollen och förstärka kommunens fritidsanläggningar, samt ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på fördelning av det kvarvarande överskottet i enlighet med välfärdens behov.

Tyvärr valde majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna att rösta nej till förslaget, utan att själva presentera en plan för vad överskottet ska användas till. Det innebär att överskottet i praktiken kommer läggas på hög. Det betyder inte att pengarna försvinner – de kommer läggas in i kassan. Om vi i stället, enligt Kristdemokraternas förslag, tar engångskostnader i år när det finns pengar över, så innebär det att vi inte behöver ta de kostnaderna när det blir kärvare ekonomi framöver. Det i sin tur innebär att vi minskar risken för att behöva spara i kommunens skolor och äldreomsorg, genom att lägga ner verksamheter och skära ner på personal, när vi på allvar går in i en lågkonjunktur.

Om vi använder skattepengarna klokt så att de går till våra barns utbildning och förebyggande insatser, kommer bidra till bättre förutsättningar i livet och dessutom på sikt spara skattebetalarnas pengar.

Christian Eberstein (KD), ledamot i kommunstyrelsen

Miriam Lilja (KD), ersättare i kommunstyrelsen

LÄS MER:Lerums kommun väntas göra ett stort överskott

LÄS MER:Säkerheten ses över efter trädfall på förskola

LÄS MER:Ny rapport: Lerums centrum blir ”stadskärna”

ANNONS