Att med mindre än två månader kvar på räkenskapsåret ge förvaltningen ett omöjligt uppdrag är dock inte realistiskt eller ansvarsfullt, skriver Christoffer Hansson och Viktor Lundblad, Moderaterna.
Att med mindre än två månader kvar på räkenskapsåret ge förvaltningen ett omöjligt uppdrag är dock inte realistiskt eller ansvarsfullt, skriver Christoffer Hansson och Viktor Lundblad, Moderaterna.

Replik: Kristdemokraterna vill använda pengar som inte finns

Att med mindre än två månader kvar på räkenskapsåret ge förvaltningen ett omöjligt uppdrag är inte realistiskt eller ansvarsfullt, skriver Viktor Lundblad och Christoffer Hansson, Moderaterna.

ANNONS
|

Till en början med så får vi tacka Kristdemokraterna för att ha läst vårt budgetförslag för år 2024. Precis som rubriksättaren i Lerums Tidning skrev så satsar den politiska majoriteten stort på skolan. Tillsammans lägger vi nu fram den största skolbudgeten i Lerums kommuns historia på närmare 1,5 miljarder kronor. Några utvalda satsningar som vi särskilt prioriterar i budgeten är att stärka skolornas närvarofrämjande arbete och säkra finansieringen till Lindénska skolan som är till för elever som har ett stort behov av stöd och anpassad lärmiljö – någonting som även uppmärksammades i Lerums Tidning 10 november. Därtill tillskjuter vi ytterligare medel för extra pedagoger i förskolan och bemannade skolbibliotek.

ANNONS

Vi minskar också klasserna och barngrupperna genom nya skolor och förskolor, bland annat Torpskolan som kommer få ett tillskott av idrottshall och nya undervisningslokaler i slutet av år 2024 med 150 nya grundskoleplatser, grundskolan Norra Hallsås förväntas stå färdig år 2026 med 1 000 nya grundskoleplatser och förskola vid Kring Alles väg med sex avdelningar. Utöver allt detta så ger vi även förvaltningen i uppdrag att säkerställa att eleverna har tillgång till relevanta läromedel där böcker prioriteras framför digitala verktyg.

Skillnaden mellan vårt förslag och Kristdemokraternas förslag är att vi budgeterar för den satsningen, medan Kristdemokraterna vill använda pengar som inte finns. Överskottet, som Kristdemokraterna hänvisar till, är endast en prognos. En positiv prognos förvisso med anledning av en ansvarsfull ekonomisk politik.

Att med mindre än två månader kvar på räkenskapsåret ge förvaltningen ett omöjligt uppdrag är dock inte realistiskt eller ansvarsfullt. Det är bättre att man först räknar utgifter och intäkter och budgeterar under en längre period för att inte bara årets årskull ska få läroböcker utan även framtida elever. Med detta kommer vi få långsiktiga och väl genomarbetade lösningar.

Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande

Christopher Hansson (M), ledamot, Kommunstyrelsen

LÄS MER:Lägg inte 58,4 miljoner på hög – köp skolböcker och reparera bassängen i Parasollen i stället!

LÄS MER:Replik: Dra inte på spenderarbyxorna i dessa tider!

LÄS MER:Insändare: KD ökar hellre stödet till religionsutövning än till skolan

LÄS MER:Replik: Tvetydigt svar från Moderaterna

ANNONS