Lerums naturskyddsförening uppmärksammar FN:s internationella dag för biologisk mångfald.
Lerums naturskyddsförening uppmärksammar FN:s internationella dag för biologisk mångfald. Bild: Lerums naturskyddsförening

Värna den biologiska mångfalden

Vi behöver hjälpas åt att stoppa utdöendet av arter. Det menar Lerums Naturskyddsförening.

ANNONS
|

Den biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt över hela världen, främst på grund av mänsklig aktivitet. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsavverkning, utfiskning, invasiva arter och klimatförändringar som rubbar känsliga ekosystem. I en nyligen publicerad FN-rapport varnar forskare för att 1 miljon av totalt ungefär 8 miljoner arter hotas av utrotning, många redan inom några årtionden.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Biologisk mångfald ger oss ren luft, friskt vatten, bördiga jordar och bra skördar. Mångfalden ger också ett stabilare ekosystem.

För alla men framför allt för våra barn och barnbarns skull, behöver vi hjälpas åt att stoppa utdöendet av arter och att ställa om till en hållbar utveckling.

ANNONS

FN har instiftat en internationell dag för biologisk mångfald som är den 22 maj. Lerums Naturskyddsförening kommer att uppmärksamma dagen genom att ha aktiviteter under kommande helg för barn och vuxna på Bagges torg och Aludden. Vi kommer att berätta om artrikedomens betydelse och hur man kan bidra till att bevara den genom aktiviteter som rör fåglar, fiskar, pollinatörer och skog.

Styrelsen för Lerums Naturskyddsförening

LÄS MER:Lerums kommun rev skogen – innan skolan i Norra Hallsås fått lagligt stöd: ”Respektlöst”

LÄS MER:Fotografen Kristoffer Sahlén har blivit en i grävlinggänget

LÄS MER:Få motion och rekreation med årets Naturpass

ANNONS