Beskedet: Flera av Lerums kommuns skyddsrum underkänns

En dryg fjärdedel av kommunens skyddsrum underkänns efter inspektion, det meddelar Lerums kommun. Nu får förskolebarn byta lokaler tillfälligt när skyddsrummen rustas upp – samtidigt är ett annat skyddsrum i så dåligt skick att det inte säkert kan återställas.

ANNONS
|

Av de 26 skyddsrum som Lerums kommun äger har 7 blivit underkända, det meddelar Lerums kommun efter en inspektion beordrad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt lagen ska samtliga skyddsrum kunna iordningställas inom 48 timmar, under fredstid – där brister dessa sju.

Men det har också upptäckts fler problem.

– Av de här sju är det tre som kommer att kräva större ingrepp, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande.

Flera av kommunens skyddsrum används i dag för andra ändamål – som skolverksamhet och förråd. På Smörblommans förskola i Floda, till exempel, används två skyddsrum i dag som lekrum för barnen, och det har skett flera ombyggnationer av rummen genom åren – något som medfört att de blivit odugliga som skyddsrum.

ANNONS

– Det finns funktioner i de här skyddsrummen som man inte har kunnat undersöka, med anledning av att man har gjort om lokalerna. Man har behövt anpassa dem för förskoleverksamheter, säger Viktor Lundblad (M).

Skyddsrum med sprickor på Aspenässkolan

Men det mest förfallna av kommunens skyddsrum finns på Aspenässkolan i Lerum. Där har vatten läckt in och orsakat sprickor i väggarna och sättningar.

– Det svämmar över i källaren vilket har gjort att det finns väldigt tydliga spår av grundvatten i väggar och golv. Det har gjort att det skapats sättningar, sprickor och liknande. Därför har man gjort bedömningen att det inte går att iordningställa, säger han.

För skyddsrummet på Aspenässkolan krävs en särskild utredning, menar han. Det är osäkert om det kan räddas.

– Åtgärderna som man behöver göra är såpass stora att man behöver göra en uppskattning av den tid och de kostnader som krävs för att iordningställa det, om det ens går.

Förskolebarn i Floda ska flyttas snabbt

Av de övriga fyra skyddsrum som inte klarade inspektionen ligger två i Vattenpalatsets lokaler i Lerum. De andra två finns på äldreboendet Sävegården i Floda och på Hulanskolan i Lerum. Där är det enklare åtgärder som behöver göras, menar Viktor Lundblad.

Till exempel går dörrarna inte att stänga på skyddsrummen på Vattenpalatset och på Sävegården behövs ventilationen fixas. På Hulanskolan har en reservutgång byggts igen.

– På det stora hela tycker jag att beredskapen i Lerums kommun är god. Det glädjer mig att det är såpass många skyddsrum som går att färdigställa under 48 timmar. Men jag tycker det är uppenbart att Sverige har saknat den skyddsberedskap som vi i dag ser krävs, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han berättar vidare att förskolebarnen på Smörblomman i Floda ska flyttas ut så snabbt som möjligt.

– För att kunna iordningställa de här skyddsrummen kommer vi behöva hitta ersättningslokaler. Det gäller inte hela förskolan utan bara den verksamhet som bedrivs i skyddsrummen.

MSB betalar för reparationerna

Härnäst ska kommunen göra en tids- och kostnadsinventering för varje underkänt skyddsrum. Därefter skickas notan för upprustningen till MSB.

– Det innebär att vi kommer att få mer på fötterna om hur lång tid och hur mycket det kommer att kosta att åtgärda bristerna. Den konsult som ska göra det här arbetet har vi handlat upp, säger Viktor Lundblad.

LÄS MER:Krisplanen för landsorterna i Lerums kommun: Ta skydd i källaren

LÄS MER:Politikerna vill skrota Lerums slogan: ”Andas dåligt självförtroende”

LÄS MER:Lerums kommun kraftsamlar mot mäns våld mot kvinnor

LÄS MER:Niklas från Floda blir ansvarig för Sveriges bistånd till Ukraina

ANNONS