Bostadsområdet Aspen strand i Lerum närmare verklighet: ”Vi är glada”

Hundratals bostäder, 18 flervåningshus, ett helt nytt parkeringshus, en dold å och en ny strandkant. Bostadsområdet Aspen strand kommer att förändra Aspedalen i grunden – nu har planerna gått in i sin slutfas och invånare kan lämna sina synpunkter.
– Vi är väldigt glada för detta, säger Arne Molander (M).

ANNONS

Det ska bli 550 nya bostäder i området Aspen strand, som kommer att utgöras av 18 flervåningshus med en blandning av både bostads- och hyresrätter.

Området ska sträcka sig från Lerums tennisklubb och järnaffären, till Aspedalens värmeverk, och gå utmed Aspens östra kant.

– Det finns en komplexitet med platsen när det gäller närheten till vatten, motorväg och järnväg som är en utmaning, men det är just de egenskaperna som också gör platsen extra värdefull, säger Arne Molander (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Under onsdagen skickades planerna för det massiva projektet ut på granskning, vilket innebär att invånare kan läsa igenom dokumenten, titta på kartor och bilder och lämna synpunkter om de vill.

ANNONS

Kommunen tvingas därefter behandla synpunkterna och eventuellt korrigera planerna. Granskningsperioden löper ut den sista dagen i månaden.

Rustar upp ett sjabbigt område vid Aspen

Arne Molander (M) och Renée Bengtsson (S), ledare för Socialdemokraterna, uttrycker en lättnad över att planerna nu går in i ett slutskede.

– Det är viktigt att kunna erbjuda bostäder som är hemma och inte på annan ort, säger Renée Bengtsson.

Arne Molander fyller i:

– Folk vill ju bo nära kommunikationsstråk och man vill bo nära vatten så det kommer bli jättefint detta när det blir klart. Vi är väldigt glada för detta, det kan jag säga, säger Arne Molander.

LT träffar Arne Molander och Renée Bengtsson tillsammans med Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande, utanför värmeverket i Aspedalen.

– Det är ett riktigt sjabbigt område nu alltså, säger Arne Molander och blickar mot ytan mellan värmeverket och Aludden där flervåningshus ska höja sig över marken i framtiden.

Ekonomisk värdering sker senare av Aspen strand

Där ligger i dag bassänger som använts av Lerums gamla vattenreningsverk.

– Problemet är att vi inte vet vad som ligger under bassängerna. För man har renat där och då har saker åkt ner, säger Renée Bengtsson.

– Platsen behöver saneras, tillägger Arne Molander.

Aspen strand är ett samarbete mellan Lerums kommun och tre privata exploatörer: Wallenstam, HSB och Skanska. Förutom bostäder ska ett nytt parkeringshus resas på platsen och skilja området från motor- och järnvägen.

– Det är en viktig pusselbit, då det fungerar som ett bullerskydd, säger Renée Bengtsson.

Också en ny förskola ingår i planerna. Den ska byggas där utomhusbanorna för tennisspel ligger i dag, förklarar Arne Molander.

Vad kommer Aspen strand att kosta skattebetalarna?

– Det är inte klarlagt, utan ambitionen är att det att ska vara ett nollsummespel, där vi uppgraderar dålig mark och ett område som behöver lyftas i ena ändan... Men det återstår att se! Vi är inte där i beslutet ännu. Den ekonomiska värderingen av projektet sker senare, när vi har fått igenom projektet. Vi vet inte siffrorna ännu, svarar Arne Molander.

Alebäcken blir tillgänglig för allmänheten

I och med bygget ska tennisbanorna och tennishallen rivas. Det pågår en utredning om var en ny tennisverksamhet kan ligga, berättar Arne Molander.

Också järnbutiken tvingas flytta, eftersom också deras lokal ska rivas till förmån för Aspen strand.

Arne Molander vill också betona att den tidigare dolda Alebäcken kommer att göras tillgänglig i och med bygget. Ån förbinder Stamsjön med Aspen och syns i dag flyta förbi Almekärrsområdet, i närheten av livsmedelsbutiken ICA Servett på andra sidan motorvägen.

– Det är en naturpärla som vi kan få fram och tillgängliggöra för allmänheten, säger Arne Molander.

Oklart när Aspen strand står färdigt

Det är i nuläget svårt att ge ett datum för när Aspen strand kan stå klart, menar Arne Molander. När planen har gått i lås – något politikerna räknar med under året – ska rondeller i närheten byggas om och Aspenäsvägen justeras.

– Det är ett antal grundläggande saker som ska hända innan man kan börja bygga på höjden, så att säga, säger Arne Molander.

Han tillägger att det kommer att ”ta några år”. Mer än så vill han inte säga.

– När planen har vunnit laga kraft, då är det fritt fram att börja med praktikaliteter och det kommer att ta några år.

LÄS MER:Drömmen om Garveriet sprack – men Arya fortsätter kämpa

LÄS MER:De bygger Lerums nya gräddhylla – på Höjden

LÄS MER:Därför håller Vattenpalatset i Lerum stängt fram till midsommar

ANNONS