Enligt en ny befolkningsprognos från Lerums kommun kommer allt fler bosätta sig i Lerum de kommande åren. På bild syns ett nybyggt lägenhetskomplex i centrala Lerum.
Enligt en ny befolkningsprognos från Lerums kommun kommer allt fler bosätta sig i Lerum de kommande åren. På bild syns ett nybyggt lägenhetskomplex i centrala Lerum. Bild: Matilda Falk

Ny prognos – då kan Lerum få sin 50 000:e invånare

Lerums kommun har låtit göra en prognos för hur kommunens folkmängd kommer förändras de kommande åren. Resultatet visar ett stadigt ökande invånarantal och med möjlighet att fira 50 000 invånare år 2031.

ANNONS

Under året har kommunen, med hjälp av en konsult, genomfört en ny befolkningsprognos som sträcker sig tio år fram i tiden. När arbetet med prognosen startades i år var folkmängden i Lerums kommun strax över 43 000 personer. 2032 beräknas mängden invånare i stället uppgå till omkring 52 100 personer.

Prognosen bygger på kvalificerade gissningar och antaganden utifrån bland annat kommande bostadsbyggande, hur invånarna flyttar och hur många födslar och dödsfall som sker. De sistnämnda baseras utifrån de senaste årens utveckling i kommunen.

– Under lång tid har det varit ett födelseöverskott i Lerum. Det föds fler än vad det dör helt enkelt. I vissa kommuner pendlar det men inte i Lerum, säger Robin Fornazar, utredare inom statistik och analys på Lerums kommun.

ANNONS
Robin Fornazar, utredare inom statistik och analys på Lerums kommun, har varit med och jobbat med befolkningsprognosen.
Robin Fornazar, utredare inom statistik och analys på Lerums kommun, har varit med och jobbat med befolkningsprognosen. Bild: Lerums kommun

Han fortsätter:

– Ytterligare en faktor är inflyttning och det är den faktorn som dominerar för Lerums del. Det är ganska stor inflyttning till kommunen och det är vanligt för kommuner nära storstäder. Så det finns även ett flyttöverskott som pågått under lång tid.

Fler bostadsprojekt leder till ökning

Under de kommande tio åren antas folkmängden i kommunen öka med mer än 8 500 personer. Enligt prognosen tros ökningen vara som högst med cirka 3 procent mellan 2027 och 2028. Detta till stor del av framtida bostadsbyggarplaner, framför allt under 2027 till 2032. Då kommer även inflyttningen vara som störst.

– Bygger man fler bostäder kommer det att styra inflyttningen ganska mycket. Det styr också fördelningen till vissa områden. Bygger man till exempel flerbostadshus med lägenheter där lägenheterna är små kommer inte barnfamiljer utan snarare yngre och äldre flytta dit. Om man i stället bygger småhus eller villor blir det i högre grad barnfamiljer som flyttar dit, säger Robin Fornazar.

”Diagrammet visar både hur utvecklingen har varit mellan åren 1970 och 2022 och hur utvecklingen förväntas bli mellan åren 2023 och 2032. Prickad linje innebär vad som förväntas enligt prognos och heldragen linje innebär faktiska värden vid respektive års slut” skriver Lerums kommun i ett pressmeddelande.
”Diagrammet visar både hur utvecklingen har varit mellan åren 1970 och 2022 och hur utvecklingen förväntas bli mellan åren 2023 och 2032. Prickad linje innebär vad som förväntas enligt prognos och heldragen linje innebär faktiska värden vid respektive års slut” skriver Lerums kommun i ett pressmeddelande. Bild: Lerums kommun

Han menar dock att byggplaner är beroende av bygglovsprocesser och detaljplaner och att det skiljer sig mellan kommuner i vilken utsträckning planerna går igenom.

– Vissa kommuner räknar att kanske 70 procent av de planerade projekten blir av men i Lerums räknar man i princip med att 100 procent blir av. Vi vet att allt planerat byggande inte blir av, eller skjuts upp, och därför är det också en osäkerhetsfaktor för prognosen.

Omvärldsläget påverkar prognosen

Det finns även yttre faktorer som påverkar hur väl prognosen slår in. Robin Fornazar nämner till exempel pandemin som en faktor omöjlig att förutspå. Även kriget i Ukraina och den ekonomiska krisen kan vara påverkande faktorer i tidigare såväl som kommande prognoser.

– Nu när ekonomin är sämre kanske man inte flyttar lite mycket. Det kan också komma andra omvärldsfaktorer som påverkar, säger Robin Fornazar.

Enligt prognosen kommer Lerum nå 50 000 invånare vid år 2031. I dagsläget är det dock svårt att veta exakt när detta kommer ske. Enligt Fornazar kan till exempel Skatteverkets folkbokföring upplysa om när det börjar närma sig.

LÄS MER:Bostadsplaner i Björboholm – kommunen utlyser tävling

LÄS MER:Snart kan 400 nya bostäder och fler butiker byggas i Floda

ANNONS