Lerums kommun vill bygga en helt ny förskola vid Kring-Alles väg, i Hallsås.
Lerums kommun vill bygga en helt ny förskola vid Kring-Alles väg, i Hallsås. Bild: Tobias Kjellberg

Förslaget om ny förskola tar inte hänsyn till bebyggelsen

Den nya förskolan som ska byggas vid Kring Alles väg i Lerum är inte anpassad till den existerande bebyggelsen i området, menar insändarskribenten Ingvar Petersson.

ANNONS

En förskola föreslås på ett stycke ängsmark utmed Kring Alles väg. Byggnaden föreslås få en höjd som medger 4 våningar och som rymmer sex avdelningar med plats för 120 barn och i övrigt kontor för annat ej känt ändamål. Byggnaden föreslås få en höjd på ca 15 meter och varje våning är på ca 900 kvm.

Ängen omges av marknära villor och grupphus från 50- och 60-talet. Området är präglat av den tidens utformning och har en låg och marknära skala och en stor grad av enhetlighet. Bebyggelsen har kvar sin ursprungliga karaktär och har undgått utmanande förändringar. Skolbyggnaden är högt placerad i landskapet och kommer genom sin höjd och volym att dominera över sin omgivning. Det är en byggnad som ger en stor synlig påverkan och skapar en förändring av stads-och landskapsbilden.

Förslaget saknar dessutom varsamhet och anpassning med hänsyn till bebyggelsen som gränsar till förskolan. Tanken på att placera kontorslokaler i en kompakt småhusmiljö är svårbegriplig. Skolan kommer att medföra en väsentlig utökad trafik på Kring Alles väg. Kontorsetableringen komplicerar trafiksituationen ytterligare och ökar på olägenheterna för de som bor utmed gatan och alla övriga som också har sin tillfart via gatan.

Hallsåsbor och andra som är måna om en god boendemiljö och aktsamhet om stadsbilden reagera nu, när möjligheten till påverkan är som störst. Förslaget finns att ta del av på bland annat biblioteket fram till den 14:e juni.

Ingvar Petersson

LÄS MER:Babyboom i Lerum ökar behovet av ny förskola: ”Äntligen”

LÄS MER:Föräldrarnas betyg – Lerums bästa förskola finns i Floda

LÄS MER:Utbildningsnämnden: Problemet är för få förskolor

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil:
1. Sök på Lerums Tidning i Appstore eller Google Play.
2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på "hämta" eller "installera".
3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.
4. Därefter påbörjas nedladdningen.
5. När nedladdningen är klar klickar du på "öppna" för att öppna nyhetsappen.
6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

ANNONS