Vill etablera massivt industriområde vid Jerikotunneln

Flera företag har fått kalla handen när de velat köpa mark i Lerums kommun. Orsaken är platsbrist, menar politiker. Nu vill kommunen riva en vidsträckt yta skog i området kring Jerikotunneln – för att där etablera ett helt nytt industriområde, tillsammans med Partille kommun.

ANNONS

Det var tio år sedan som idén lades fram på bordet om ett nytt industriområde i höjd med Jerikotunneln, i Lerums och Partille kommun. Nu har planerna tagits ett steg längre, sedan förslaget godkändes i kommunernas bägge arbetsutskott under förra veckan.

– Det här är något som vi gör framför allt för att säkerställa att vi får fler arbetstillfällen i våra respektive kommunen och för att minska pendlingen, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun.

Bakgrunden till förslaget är att båda kommunerna har fått säga nej till flera företag som vill köpa mark i kommunerna och etablera sina verksamheter. Senast i februari ville ett stort företag från Alingsås flytta sina lokaler till Lerums kommun.

ANNONS

– Det vi kunde erbjuda var mark i Sjövik, men det ville de inte ha, säger Viktor Lundblad.

Notan ska delas jämt mellan Partille och Lerum

Det grämer honom när företagare inte kan etablera sig i kommunen, berättar han. Fler företag på hemmaplan skapar fler jobb, minskar biltrafiken till Göteborg och ökar skatteintäkterna till kommunen, resonerar han.

– Samt kan befintliga företag växa. Och vi får fler skatteintäkter i och med att det blir fler arbetstillfällen. Sedan har Göteborgs stad också brist på verksamhetsmark, så det här hade varit ett gott tillskott för inte bara Partille och Lerum utan hela Göteborgsregionen.

Det är knappast något blygsamt förslag som ligger på ritbordet. Viktor Lundblad berättar att industriområdet planeras till uppåt 1,5 miljoner kvadratmeter, en yta som motsvarar cirka 210 fotbollsplaner.

Det behövs också byggas en ny på- och avfart i anslutning till motorvägen E20, förklarar han. Den samlade notan för det massiva projektet ska delas jämt mellan Partille och Lerum. Det preliminära området är uppdelat så att en lika stor yta ligger på varje kommunsida.

Det är oklart hur stor investeringskostnaden kommer att bli, men i slutändan förväntas området kunna ge vinst för kommunerna.

– I och med markförsäljningen kommer resultatet landa på någonstans mellan 200 och 540 miljoner kronor i positivt resultat, säger Viktor Lundblad.

Långt ifrån säkert

Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande i Partille kommun, berättar att hon ser positivt på att förhandlingarna gått framåt.

– Nu känns det ändå väldigt glädjande att vi kan jobba vidare gemensamt. För det är ett skrikande behov i Göteborgsregionen, så det känns jätteroligt att samarbeta med Lerum, säger hon och fortsätter:

– Det är en styrka att kunna göra ett sådant arbete tillsammans. Sedan är det mycket utredningar och mycket som ska till men det känns mycket bra med det nya avtalet.

Men än är det långt ifrån garanterat om området blir av. Ärendet ska först igenom de två högsta politiska instanserna i varje kommun, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Där skulle det kunna bli problem, menar Viktor Lundblad.

Bland andra Miljöpartiet sätter sig emot industriområdet, som de beskriver som ”ett obehövligt och omotiverat ingrepp i naturen”.

– Börjar man med en plätt så kommer nästa och så kommer nästa. Så etablerar man sig på den här platsen blir det plötsligt ett jättestort industriområde och ingen natur kvar, säger Katarina Kuzmanovic, gruppledare för MP i Lerum.

Flera år kvar till eventuell byggstart

Hon berättar att de har samarbetat med partivänner över kommungränsen mot förslaget.

– Vi har varit i kontakt med MP i Partille och har en enad front i det här och vi yrkade avslag på varsin sida, när det var uppe i kommunstyrelsen för två år sedan.

Även Liberalerna i Lerum är starka motståndare till förslaget. LT har sökt Liberalerna.

Det är svårt att säga när industriområdet kan bli av, berättar Viktor Lundblad vidare. Det är många steg utmed vägen som kan fördröja processen. Men om precis allt går deras väg kan ett nytt mot börja byggas om åtta år.

Partille och Lerums kommun har förbundit sig till avtalet på så sätt att om en kommun vill dra sig ur projektet i framtiden, måste den kommunen också kompensera den andra kommunen för dess tidigare utgifter till projektet.

LÄS MER:Här är skolan där eleverna gick ut mest bäst betyg

LÄS MER:Ny prognos – då kan Lerum få sin 50 000:e invånare

LÄS MER:Här är det längst kö till Förbos hyresrätter i Lerum

ANNONS