Lerumsparet är beredda att ta straff för miljön

Fredrik och Annelie Ängdervik från Floda är både politiker och dömda klimataktivister. De är övertygade om att jorden måste räddas – och är beredda att begå handlingar som strider mot svensk lag för att uppnå det.

ANNONS

Paret, som träffades för fem år sedan, har varit miljömedvetna, men inte särskilt mycket mer än de flesta. För två år sedan hände dock något. De läste mer och mer. Och lärde sig mer och mer. Båda lyfter Ålevangeliet av Patrik Svensson som särskilt inflytelserik.

– Vi läste också Björn Nhattiko Lindeblads ”Jag kan ha fel” och kände att vi måste vara med och lösa situationen. Vi kan inte bara lägga över ansvaret på andra, säger Annelie.

De läste också forskningsrapporter och IPCC-rapporter från FN:s klimatpanel.

– Och det var ingen rolig läsning, konstaterar de i kör.

De upptäckte att klimatsituationen var värre än de hade trott. Regeringen gjorde i deras tycke alldeles för lite för att minska koldioxidutsläppen.

ANNONS

– Vilket också fastställs av det klimatpolitiska rådet, som under flera års tid har framfört att klimatomställningen behöver accelerera och utsläppen minska snabbare än hittills, säger Fredrik.

Det sjätte massutdöendet

Paret Ängdervik förklarar att världens biologiska mångfald aldrig tidigare har minskat lika snabbt, och pratar om det sjätte massutdöendet.

– Vi är mitt i det, men det pratas knappt om det. Som lärare har jag pratat med elever om det förra massutdöendet, då bland annat dinosaurierna dog ut, men innan jag lärde mig mer insåg jag inte att vi faktiskt själva är mitt i ett massutdöende, säger Annelie och fortsätter:

– Tidigare har jag alltid tänkt att politiken har koll. Om det skulle ha varit allvarligt skulle jag ha fått veta det. Men så var det uppenbarligen inte.

Paret valde att göra så mycket de kunde för att minska sitt klimatavtryck privat, som att börja äta vegetarisk kost, installera solceller på taket och sälja bilen.

– Vi slutade också att köpa nya kläder om vi inte absolut behövde det, jag hade köpt mycket kläder tidigare men insåg att det var onödig konsumtion. Och vi ville verkligen göra det vi kunde för att minska vårt klimatavtryck, säger Annelie.

– Vi skapade också Facebookgruppen Goda grannar i Floda, en slags cirkulär ekonomi där man kan låna eller hyra ut till exempel verktyg eller bilar, tillägger Fredrik.

Att sluta flyga hade de redan gjort. De är dock noga med att poängtera att de förstår att inte alla kan göra allt, och lyfter till exempel att det inte är lika lätt att välja att åka kollektivt för alla, för kollektivtrafiken är inte lika utbyggd överallt.

Gick med i Miljöpartiet

När de hade gjort det de kunde som privatpersoner kom de fram till att det individuella inte räckte. Paret engagerade sig då även i miljöpartiet och har idag några mindre uppdrag för partiet. Men upplevde att inte heller att det var tillräckligt.

– Vi ville engagera oss i en rörelse som fokuserar på klimatkrisen, vilket blev Extinction Rebellion som ibland använder sig av fredlig civil olydnad, säger Fredrik.

Båda har nu dömts i domstol för aktioner de har gjort med Extinction rebellion. Annelie deltog i en demonstration i Stockholm som inte var tillståndsgiven för att försöka stoppa de fossila subventionerna. Hon dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten efter att med avsikt ha blockerat trafiken och sedan inte heller ha lämnat platsen trots polisens uppmaning. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter på 230 kronor styck, totalt 6 900 kronor. Fredrik dömdes för olaga intrång efter att ha satt sig på golvet i Volvos showroom i Stockholm. Även han vägrade lämna trots uppmaning från polis. Stockholms tingsrätt bestämde påföljden till 30 dagsböter på 490 kronor styck, totalt 14 700 kronor. Han är också kallad till förhör för att ha suttit på golvet i avgångshallen på Bromma flygplats, denna aktivism gjorde han innan den han redan är dömd för.

Paret menar att deras agerande har stöd av FN, och hänvisar till FN:s specialrapport. De menar att klimatkrisen är så stor att det krävs civil olydnad för att komma till rätta med den.

– I vissa situationer krävs civil olydnad, slår Annelie fast och fortsätter:

– Till exempel när vi skulle införa kvinnlig rösträtt.

Fredrik tillägger:

– Och Mahatma Gandhi använde civil olydnad i den indiska folkgruppens kamp för medborgerliga rättigheter i Indien.

Är dömda för brott

Även om de tycker att agerandet är rättfärdigat var det en stor sak att ställas inför rätta. Fredrik hade en advokat som förde hans talan inför rättegången medan Annelie förde sin egen. Om det blir fler rättegångar planerar båda att föra sin egen talan.

Annelie förklarade inför Alingsås tingsrätt att hon och de andra ville uppmärksamma alla medborgare och dem som bestämmer på att Sverige subventionerar fossila verksamheter trots att dessa verksamheter måste upphöra. Hon förde fram att detta innebär att staten gör det förmånligt att vara miljöskadlig. Och att det därför är hennes moraliska skyldighet att agera. I domen står det att hon sa att hon handlade i nöd för sig själv, sina barn och för barnen hon arbetar med. ”Samhället sviker och ju mer uppmärksamhet klimatfrågan får, ju större är chansen att det händer någonting. Hennes aktion var en liten störning, under ett fåtal minuter, i förhållande till den enorma kris som pågår.”

De hade sedan tidigare deltagit i flera aktioner med Extinction rebellion som inte är olagliga, som att parkera sina cyklar på parkeringsplatser på Grönsakstorget i Göteborg, och betala för parkeringsplatsen. De förklarar att de noga avvägde om de skulle delta på ett sätt som innebar att de riskerade att bli dömda.

– För det ligger så långt ifrån oss som personer att begå brott. Men ibland behöver man göra lite mer för att få till stånd en förändring, och vi tycker att det är nödvändigt att koldioxidutsläppen minskas, säger Fredrik.

– Vi undrade om vi vågade. Det är ett stort steg att ta, och vi hade inte ens gått i ett demonstrationståg tidigare, tillägger Annelie och fortsätter:

– Men så tänkte jag att om mina barn ska ha en dräglig framtid så måste jag göra det jag kan. Men det måste vara fredligt, det är väldigt viktigt för oss.

Men ert agerande kan leda till att andra lider skada, om de till exempel inte kommer fram i trafiken, och det kan handla om mer än att bara bli sen till ett möte. Hur ställer ni er till det?

– Vi har alltid kommunikation med polisen både innan och under en aktion, vilket innebär att om det till exempel är ambulanser som behöver komma fram så kommer de fram, vi flyttar på oss. Sedan är våra aktioner inte så långvariga. Vi gör bedömningen att det är värt att stoppa trafiken i femton minuter för att få fram vårt budskap, som är att lyssna till FN. Vi ser ingen annan metod som är bättre, men om det finns andra metoder så är vi öppna för förslag så länge de är fredliga, svarar Fredrik och fortsätter:

– Sedan tycker jag att det är lite märkligt att våra brott ses som så oerhört allvarliga när till exempel en bot för fortkörning inte gör det, för gemene man verkar det i det närmaste vara okej att någon kör för fort, men det kan också innebära skada.

Vilken av aktionerna ni har varit med i har betytt mest för er?

– Jag tror att det är den i avgångshallen på Bromma, att flyga är helt onödig lyxkonsumtion och att flyga i privatjet är ännu värre, svarar Fredrik.

– Kanske när vi stod utanför ett blomsterbutik och delade ut både muntlig och skriftlig information om torv. Torvutvinning bidrar till ökat utsläpp av växthusgaser men det är det inte så många som vet. Det var många som stannade till och pratade med oss som sedan, när de kom ut från affären, visade upp att de hade köpt blomsterjord utan torv. Det kändes väldigt fint, svarar Annelie.

LÄS MER:Dom mot lerumspolitiker i Extinction rebellion

LÄS MER:Bötesstraff för Lerumspolitiker i Extinction rebellion

LÄS MER:MP i Lerum stöttar åtalad partimedlem

LÄS MER:Birger Schlaug kommer till Lerum – vill få människor att tänka själva

Civil olydnad

Civil olydnad är en metod för samhällsförändring. Det är en form av aktivism som går ut på att öppet och utan våld bryta mot en lag eller vägra att följa vissa myndighetsbeslut samt att vara beredd att ta konsekvenserna av handlingen.

Kända företrädare för variationer av civil olydnad är bland andra Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Rosa Parks.

Enligt Greenpeace har den civila olydnaden följande fyra grundprinciper: Inget våld; Ingen skadegörelse; Öppenhet; Ansvarstagande.

Källa: Wikipedia

ANNONS